Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 Nov 2018
Versi 8.1.2
Mengenai KamiMengenai Kami
CAWANGAN KEJURUTERAAN PANTAI DAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
MENGENAI KAMI
CARTA ORGANISASI
 PROJEK CARTA ALIR KEJURUTERAAN PANTAI
PEGAWAI DI HUBUNGI

KEJURUTERAAN PANTAI

VISI
Ke arah Pemuliharaan Kecantikan Semulajadi dan Kebersihan Pesisiran Pantai

MISI
Merancang dan Melaksanakan Sistem Kawalan Hakisan Pantai Yang Berkesan

FUNGSI

 1. Melindungi harta awam daripada hakisan pantai
 2. Mengekalkan muara sungai / muara untuk pelayaran sungai yang lebih selamat.
 3. Menyediakan perkhidmatan pengembangan dan menguatkuasakan pengurusan zon pantai yang lebih berkesan


OBJEKTIF

 1. Untuk melaksanakan program kawalan hakisan pantai yang berkesan di kawasan yang kritikal
 2. Untuk melaksanakan kerja-kerja pemulihan muara sungai di kawasan kritikal untuk pelayaran sungai yang lebih selamat
 3. Untuk meningkatkan pelaksanaan perancangan dan pengurusan zon pantai
 4. Untuk menubuhkan dan mengekalkan sistem maklumat kejuruteraan sungai dan pengurusan data

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

VISI

Membantu meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar di Sarawak dengan mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan produktiviti dan pendapatan

MISI
 1. Mengagihkan kemudahan infrastruktur jalan raya kepada masyarakat luar bandar
 2. Kesedaran tentang isu-isu alam sekitar dalam melaksanakan projek.
 3. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi
 4. Meningkatkan kerjasama antara agensi-agensi yang terlibat.
 5. Pengenalan penggunaan teknologi maklumat dalam memantau pelaksanaan projek


FUNGSI
Seksyen ini telah ditubuhkan pada 23hb November 1999 dengan fungsinya yang tersendiri seperti yang dinyatakan di bawah:-

 1. Perancangan sektor pembangunan luar bandar
 2. Pemantauan pelaksanaan projek sedia ada
 3. Untuk melaksanakan pembinaan projek-projek jalan luar bandar.


OBJEKTIF

 1. Untuk mempercepatkan proses pembangunan di kawasan luar bandar dengan pelaksanaan program-program pembandaran untuk menaik taraf jalan dan taraf hidup penduduk.
 2. Untuk mengelakkan penghijrahan ke kawasan bandar dengan melaksanakan lebih banyak projek-projek pembangunan dan menyediakan peluang pekerjaan.
 3. Kesan alam sekitar perlu diambil kira dalam jaminan pelaksanaan projek jalan luar bandar.