Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 Nov 2018
Versi 8.1.2
Pembangunan Di Kawasan Paya GambutPembangunan Di Kawasan Paya Gambut
Latarbelakang

Sarawak, negeri terbesar di Malaysia, mempunyai rizab terbesar tanah gambut. Disebabkan oleh kekurangan tanah pertanian yang sesuai di negara ini, terdapat peningkatan di kalangan sektor swasta yang berminat dalam pelaburan pertanian di negeri ini. Memandangkan pelbagai kekangan dalam membangunkan kawasan wilayah tengah dan kawasan pedalaman serta keperluan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah, kini pembangunan ladang komersial tertumpu kepada tanah gambut. Tanah gambut menyokong pelbagai sumber semulajadi yang perlu diuruskan secara mampan bagi memastikan bekalan  bahan-bahan mentah / sumber adalah mencukupi dan berterusan bagi sektor pembuatan, pembinaan dan domestik serta biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar.

Walaupun banyak telah diperkatakan tentang potensi tanah gambut yang luas, namun pelbagai kekangan teknikal yang perlu ditangani dalam membangunkannya. Penerangan yang jelas tentang potensi kawasan tersebut untuk pembangunan pertanian yang pelbagai juga tidak dinyatakan dengan jelas.

Terdapat beberapa kajian pembangunan yang dijalankan untuk mengenalpasti kawasan untuk pembangunan pertanian. Tetapi masalah teknikal belum ditangani sepenuhnya. Banyak cadangan yang diutarakan masih berdasarkan penemuan yang telah dijalankan beberapa dekad yang lalu dan diambil secara umum. Garis panduan bagi pembangunan telah disediakan berdasarkan kajian tertentu dan untuk situasi yang tertentu.

Berdasarkan tekanan faktor yang digariskan di atas ,adalah penting untuk melaksanakan satu kajian dan penyelidikan dan seterusnya menghasilkan laporan yang menyatakan keperluan saliran untuk pembangunan tanah gambut dan dasar garis panduan untuk pengurusan air di dalam pembangunan tanah gambut. Ini akan membolehkan negeri untuk menyelaras dan meningkatkan pembangunan keseluruhan serta untuk mengelakkan penggunaan tanah yang bercanggah di rantau ini.


Pengagihan Tanah Gambut

Kawasan pesisiran pantai dan sungai meliputi kira-kira 19% daripada kawasan tanah negeri. Ini termasuk kawasan gambut air tawar (1698000 hektar) dan kawasan bakau (154,000 hektar). Secara umum, kebanyakannya tanah gambut didapati  di dalam delta dan regangan pedalaman di sepanjang sungai Samarahan-Sadong, Lupar-Saribas, Rajang, Baram dan Limbang.

 
Penggunaan Tanah Yang Sedia Ada

Kebanyakan tanah gambut masih diliputi oleh hutan paya gambut. Ini termasuklah Hutan Paya Campuran, Alan dan Padang Jaya (1262000 hektar).

Pembangunan pertanian di tanah gambut didominasi oleh tanaman kelapa-koko dan sagu bagi sistem pertanian tradisional. Penanaman kelapa sawit dan sagu di estet aktif diperkenalkan kebanyakannya dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-6 dan secara amnya terbatas di kawasan Igan-Mukah.

Selepas itu pelbagai skim pengairan dan saliran telah dicadangkan dan dilaksanakan  di kawasan tanah gambut. Umumnya, skim-skim tersebut ditanam dengan tanaman kelapa-koko, padi dan lain-lain tanaman campuran. Walau bagaimanapun, kebanyakan skim masih tidak digunakan sepenuhnya. Skim-skim tersebut perlu dinilai untuk memastikan penggunaan yang optimum.


Penyelidikan dan Pembangunan

Penyelidikan pertanian di tanah gambut kawasan di negeri ini telah dimulakan oleh Jabatan Pertanian melalui penubuhan pelbagai stesen penyelidikan gambut (Stapok, Sg Talau, dll) . Dalam RMK6, PORIM menubuhkan sebuah stesen penyelidikan gambut yang meliputi Anderson 1 - 3 di Sessang, Kalaka. Ini kemudiannya diikuti dengan pengambilalihan stesetn Sg. Talau stesen di Dalat oleh CRAUN untuk tujuan penyelidikan sagu. MARDI juga bercadang untuk membangunkan stesen penyelidikan dan pembangunan di Sessang (PORIM)


Pembangunan Jalan Pesisir Pantai

Pembangunan jalan pesisir pantai telah dipergiatkan sejak RMK- 6 (1991 - 1995). Dalam tempoh RMK-7 (1996 - 2000), dijangka kawasan pembangunan utama dalam zon pantai akan disediakan dengan rangkaian jalan raya asas. Ini termasuk Balingian-Daro, Pulau Bruit, Seredeng-Tg. Manis, Tg. Manis-Belawai, Grigat-Kabong, Pusa-Beladin-Triso, Sebuyau-Sebangan-Simunjan dan rangkaian jalan Lundu-Sempadi-Selang.

Walau bagaimanapun, sejak kawasan kajian pantai telah dibahagikan oleh pelbagai sistem sungai yang besar, rangkaian jalan keseluruhan pembangunan di rantau ini masih tidak mencukupi.

 
Pengagihan Kawasan Tanah Gambut di Sarawak