Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 Nov 2018
Versi 8.1.2
Pusat Sumber - ICZM P1Pusat Sumber - ICZM P1
Pengenalan kepada ICZM | Zon Pantai | Apakah Pengurusan Zon Pantai | Konteks Antarabangsa |PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN ZON PANTAI BERSEPADU ( ICZM )

Zon pantai tropika adalah sebahagian daripada persekitaran yang paling dinamik di bumi. Di Malaysia, majoriti penduduk tinggal di kawasan pantai. Di Sarawak lebih daripada 80% daripada penduduk yang tinggal di sepanjang pantai 800 km dengan saiz dan bentuk yang sentiasa berubah

Zon pantai adalah unik. Perkara-perkara seperti air pasang surut harian, hutan bakau, gelombang besar dan pasang surut yang hanya dijumpai di pantai. Jalur tanah yang meringtangi pantai tersebut mengandungi beberapa habitat yang paling produktif dan bernilai di dunia. Zon pantai juga merupakan sistem ekologi yang sangat sensitif  dengan nilai yang besar dalam segi ekonomi, rekreasi, estetik, sosial, pemuliharaan alam sekitar.

Sumber ini dikawal oleh beberapa agensi-agensi dan organisasi yang berbeza tetapi mempunyai kepentingan dalam sumber-sumber yang sedia ada di zon pantai. Walau bagaimanapun, pengurusan zon pantai dicirikan oleh :-

  • Kerumitan yang besar dan pelbagai kerana gabungan dan interaksi darat dan di laut;
  • Kepelbagaian dan kepentingan sumber-sumber yang terkandung di dalam zon;
  • Kepentingan ekosistem pantai itu sendiri, dan interaksi dengan ekosistem daratan dan laut yang lain;
  • Permintaan yang pelbagai dan tahap sosial dan ekonomi pada zon, dan peningkatan dalam tuntutan-tuntutan ini;
  • Penyelarasan tidak mencukupi dan komunikasi di antara struktur perundangan dan pentadbiran yang berkongsi tanggungjawab ke atas zon pantai.

Aktiviti manusia memberi kesan kepada ekosistem pantai. Manakala aktiviti pertanian, industri dan penempatan pantai mencemarkan pantaiAktiviti perlombongan pasir dan pemuliharaan bakau mengganggu dinamik pantai dan menyumbang kepada hakisan. Zon pantai memerlukan perhatian khas dari perancang, pengurus alam sekitar dan pembuat keputusan. Oleh itu, ICZM telah berkembang pesat di negeri-negeri pantai di seluruh dunia. Prinsip ICZM adalah untuk mengurus dan memulihara sumber semula jadi pantai, serta bertujuan untuk mengintegrasikan perihal sosial dan ekonomi pelbagai pihak yang berkepentingan di kawasan pantai.

Pengurusan lestari alam sekitar fizikal adalah yang paling mendapat perhatian serta merta masyarakat pantai, masyarakat yang lebih luas, dan persekitaran dunia secara keseluruhan.

Back to TopZON PANTAI

Terdapat banyak definisi zon pantai bergantung kepada kepentingan agensi atau organisasi. Pada asasnya, terdapat dua parameter yang membolehkan anda menentukan zon pantai; satu adalah dengan pertimbangan parameter alam sekitar, i.e. berdasarkan klasifikasi ekologi yang ditemui di sana dan satu lagi ialah dengan mengambil kira aspek-aspek sosial dan ekonomi kawasan tersebut.

Pada mesyuarat Projek ICZM di Kuching pada 27 April 1998, Jawatankuasa Pemandu Negeri bersetuju bahawa kriteria untuk Zon Pantai adalah :

  • Pengaruh air pasang surut bagi sempadan darat dan
  • Zon Ekonomi Eksklusif bagi kawasan pesisir pantai.

Persisiran Pantai Sarawak termasuklah open mangrove, estuarine mangrove, open littoral, sheltered littoral, cresentric bays, pocket beaches, fringing coral, rock protected developed areas and unprotected developed areas. Persisiran Pantai adalah tertakluk kepada perubahan yang berterusan hasil daripada kuasa-kuasa hakisan dan pertambahan.

Kepentingan zon

Pesisiran Pantai adalah persekitaran yang sangat dinamik, pelbagai dan rumit. Pada masa yang sama mereka adalah persekitaran yang semakin terdesak untuk mengekalkan diri mereka di tengah-tengah permintaan penduduk yang semakin bertambah bagi sumber asli dan pembangunan ekonomi.

Ekosistem pantai adalah dinamik dan akan berubah apabila terdedah kepada perubahan dalam aktiviti sosial dan ekonomi yang dilakukan di sana.

Zon pantai Sarawak adalah rumah kepada lebih daripada 82% daripada penduduk yang secara langsung dan tidak langsung bergantung kepada persekitaran sebagai sumber hidup.

Kegunaan utama Zon Pantai

Penempatan Manusia
Perbandaran
Rekreasi
Pertanian
Estet Perindustrian
Ameniti
Pemprosesan kayu
Perikanan

Elemen utama Pantai Zon Pantai Sarawak

Air pasang surut
Pengaruh angin dan monsun
Tindakan gelombang
Pengangkutan endapan
Perubahan pesisir
Bakau

Back to Top


APAKAH PENGURUSAN ZON PANTAI

Pada masa ini, pengurusan zon pantai di Malaysia dicirikan oleh pemecahan dalam usaha keseluruhan untuk memulihara dan melindungi sumber. Pendekatan ICZM berdasarkan pengiktirafan yang disebabkan oleh kerumitan zon pantai, i.e. Kepelbagaian biologi sosial dan ekonomi, pengurusan mampan sumber memerlukan usaha bersepadu semua yang terlibat di kawasan itu. Pengurusan bersepadu adalah idea utama ICZM.

Definisi

Pengurusan Zon Pantai Bersepadu adalah satu sistem untuk menguruskan sumber zon pantai melalui penyertaan dan kerjasama semua sektor ekonomi terjejas, agensi-agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Ia adalah berdasarkan hubungan fizikal, sosio-ekonomi dan politik yang membentuk zon pantai.

ICZM boleh dilihat sebagai satu proses yang berterusan dan dinamik. Ia menyatukan semua pihak yang berkepentingan dalam membangunkan dan melaksanakan pelan bersepadu dengan strategi yang diselaraskan untuk peruntukan sumber-sumber alam sekitar, sosio-budaya dan institusi. Tujuannya adalah untuk mencapai pemuliharaan dan penggunaan pelbagai yang mampan bagi zon pantai.

Back to Top


KONTEKS ANTARABANGSA

Kepentingan ICZM telah meningkat di seluruh dunia sejak sedekad yang lalu. Persekitaran negara kita juga cenderung merosot akibat daripada permintaan yang tinggi ke atas sumber asli di dunia. Pada tahun 1972 Amerika Syarikat mengeluarkan Akta Pengurusan Zon Pantai menjadikannya negara pertama untuk menggubal satu rangka kerja persekutuan untuk pengurusan zon pantai. Akta memperuntukkan negara anggota dengan garis panduan untuk mencapai matlamat negara. Sejak itu konsep ICZM telah diterima pakai oleh agensi-agensi utama alam sekitar antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.  Satu persidangan mengenai alam sekitar dan pembangunan (Rio de Janeiro pada tahun 1992) telah membawa kepada penyata dasar dan garis panduan yang ditandatangani oleh senarai panjang negara-negara di seluruh dunia

Malaysia adalah penandatangan kenyataan dasar Rio de Janeiro dan dengan itu telah berikrar untuk mendukung prinsip-prinsip tertentu pengurusan alam sekitar.

Prinsip dasar Persidangan Rio de Japeiro termasuk:

  • Menyokong kesaksamaan dan keadilan dalam hal-hal alam sekitar dan pembangunan;
  • Memastikan bahawa kekurangan bukti saintifik adalah satu sebab untuk menangguhkan tindakan pembangunan yang sebaliknya boleh membawa kemudaratan terhadap persekitaran;
  • Pemaju membayar untuk apa-apa langkah-langkah pencegahan dan pembersihan berkaitan dengan aktiviti ekonomi.

Negara-Negara ASEAN 

Tekanan persekitaran pantai semakin meningkat dikebanyakkan negara anggota ASEAN disebabkan oleh pembangunan manusia dan perdagangan. Akibatnya, semakin banyak negara-negara mengakui keperluan untuk Pengurusan Zon Pantai sebagai cara-cara untuk mengekalkan dan memulihara persekitaran pantai untuk masa depan. Beberapa negara-negara ASEAN, contohnya Brunei, Singapura dan Filipina telah menggabungkan prinsip-prinsip ICZM ke dalam strategi alam sekitar mereka, dan negara-negara lain seperti Indonesia, Thailand dan Kemboja pula pada peringkat pelaksanaan yang berbeza.

Malaysia

Di Malaysia, ICZM projek telah dilaksanakan di Sarawak, Pulau Pinang dan Sabah.

Di peringkat kebangsaan Dasar Pengurusan Zon Pantai kini sedang digubal. Dasar ICZM akan diiringi oleh beberapa mekanisme mengawal selia untuk memastikan penguatkuasaan dan pelaksanaan dasar.

Back to Top


| BACK | NEXT |