Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 Sept 2018
Versi 8.1.1a
Piagam PelangganPiagam Pelanggan
Kami akan memberi perkhidmatan professional yang berkualiti dalam perancangan, rekabentuk, pelaksanaan dan pengurusan semua program dan projek pengairan, saliran, kejuruteraan sungai, kejuruteraan pantai, hidrologi dan sumber air. Perkhidmatan kami adalah berasaskan prinsip-prinsip kejuruteraan yang kukuh dengan mengambil kira keperluan ekonomi dan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berikut, kami berjanji menjalankan tugas seperti berikut :-
 
1 Memberi respon terhadap sebarang aduan awam yang diterima dan yang berkaitan dengan masalah saliran luar bandar, pengairan, banjir, sungai, pantai dan saliran bandar dalam masa tiga (3) hari bekerja: -
 
 • JPS Careline 1-300-80-1010
 • JPS e-Aduan
 • Talikhidmat
 • Lain-lain saluran (Surat, Suratkhabar etc)
   
2 Memastikan bayaran bil dan invois dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam dokumen kontrak).
 
 • Negeri
 • Persekutuan
   
3
Membekalkan Data dan maklumat dalam tidak lebih daripada lima (5) hari bekerja.

 • Data Hidrologi

4
Menyediakan khidmat nasihat / maklum balas teknikal dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu: -

 • Pengairan dan Saliran (laporan EIA ,EMP)
 • Kejuruteraan Sungai
 • Saliran Bandar (Lukisan Kejuruteraan)
 • Kejuruteraan Pantai
 • Hidrologi dan Sumber Air