Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 26 Apr 2018
Version 8.0.4b
Tender Notice - Headquaters ( Mei 2015 )Tender Notice - Headquaters ( Mei 2015 )

DID SARAWAK - HEADQUATERS ( MEI  2015)
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/S/1/2015
Download PDF
Projek membaikpulih Skim Saliran Asajaya Blok 4, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 27/05/2015
CLOSED
2 JPS/P/SK/S/2/2015
Download PDF
Projek Membaikpulih  Ban Perimeter Di Skim Saliran Sebangan Bajong  Blok F,Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 27/05/2015
CLOSED

 

 

 

 

Tender Number JPS/P/SK/S/1/2015
Title Projek membaikpulih Skim Saliran Asajaya Blok 4, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching from 06/05/2015
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB, Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf  Bumiputera yang masih sah.
 
Gred: G4 Kategori CE (Bumiputera)
Pengkhususan CE21 & CE36 

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ, Class BX or C (Bumiputera), Head IV Sub-Head 2(a) & 2(b)

 

Document Fee RM400.00
Document Deposit RM-
Site Visit: (Mandatory) Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 6 Mei 2015 Masa : 10:00 Pagi. Tempat Berkumpul JPS Bahagian Kuching/Samarahan,  Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN. Tel: 082-662135
Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27th May 2015
Date of Advertising 28th April  2015 Tuesday  The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top

 

 

 

 

Tender Number JPS/P/SK/S/2/2015
Title Projek Membaikpulih  Ban Perimeter Di Skim Saliran Sebangan Bajong  Blok F,Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching from 05/05/2015
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB, Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf  Bumiputera yang masih sah.

Gred: G4 Kategori CE (Bumiputera)
Pengkhususan CE21 

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ, Class BX or C, (Bumiputera), Head IV Sub-Head 2(a)

 

Document Fee RM100.00 
Document Deposit RM-
Site Visit: (Mandatory) Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada 5 Mei 2015 Masa : 10:00 Pagi. Tempat Berkumpul:   Pejabat JPS Sebanjang Bajong, Bahagian Samarahan. Tel: 083-468242. 
Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender
Completed Documents to be sent to:
Cawangan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching

Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27th May 2015 
Date of Advertising 28th April  2015 Tuesday  The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top