Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 26 Jun 2018
Version 8.0.4b
Tender Notice April 2017: DID Limbang DivisionTender Notice April 2017: DID Limbang Division

 
DID SARAWAK - April  2017
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/PT/01/2017
Download PDF
KERJA-KERJA PENGOREKAN DI MUARA SUNGAI LIMBANG, BAHAGIAN LIMBANG, SARAWAK 12.00 noon 09/05/2017
CLOSED


 
Tender Number JPS/P/SK/PT/01/2017
Title KERJA-KERJA PENGOREKAN DI MUARA SUNGAI LIMBANG, BAHAGIAN LIMBANG, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak from 18/04/2017 - 09/05/2017
Category of Classification TARAF: BUMIPUTERA

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PPK), Sijil Perolehan  Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.
Gred: G6 Kategori CE Pengkhususan CE40

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak. 
Memegang Perakuan UPKJ, PPK dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. 
Kelas B Kepala IV Sub-Kepala  1(a)

Document Fee RM140.00 
atas nama Kerajaan Negeri Sarawak(wang pos/Wang kiriman pos/draf bank) 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak /Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada : 17 April 2017 Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Bahagian Limbang, 6th Floor, Bangunan Limbang Plaza, Jalan Buang Siol, 98700 LIMBANG.Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadirilawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/STB/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak 
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  09 May 2017
Date of Advertising 11 April 2017 Tuesday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top