Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 25 Jun 2018
Version 8.0.4b
Quotation Notice April 2017 : DID HeadquatersQuotation Notice April 2017 : DID Headquaters

DID HEADQUATERS QUOTATION NOTICE FOR APRIL  2017
Tel. No. : 082-243241 Fax No.082-426400

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING


(1)

DID/HSA/Q/1/2017

Supply and Delivery of Specialized Hydrological Spare Parts To JPS Sarawak For The Year 2017


Registered from Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) under Supplies and Services with Category C,Head II, Sub-Head 8(a)


21.04.2017
11.05.2017
Closing Time : 12.00
noon

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Seberkas CLOSED
(2)

DID/HRM/Q/1/2017(1)-requote

"Sebutharga Pakaian Seragam Jabatan 2017"

Registered from Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) under Supplies and Services with Category C,Head VI, Sub-Head 2(a) 27.04.2017 15.05.2017
Closing Time : 12.00
noon
Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Seberkas CLOSED
 (3)  
JPS(SH)/SK/BPM/01/17

Supply, Delivery, Installation, Testing & Commissioning of Electromechanical SCADA System Fro Double Locked Gate at Sungai Segali, Sebangan Bajong Scheme, Samarahan Division
 Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah Kod bidang 210101 @ 210103 @ 210108
 28.04.2017  18.05.2017
Closing Time : 12.00
noon
Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Seberkas

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat
CLOSED

Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN
pada
02.05.2017
Masa:
11.00 - 12.00 tengahari
Tempat berkumpul:
Di Pintu Air Sungai Segali, Sebangan Bajong.

Hanya Penama Syarikat di dalam Sijil Kementerian Kewangan sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak/taklimat sebutharga.
(4)

DID/KEWANGAN/Q/1/2017

Pembekalan Kertas A4 Putih 80 GSM ke Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak bagi Tahun Kewangan 2017
Registered from Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) under Supplies and Services with Category C,Head VIII, Sub-Head 3
03.05.2017 17.05.2017

Closing Time :12.00 noon
Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Seberkas CLOSED