Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 25 Jun 2018
Version 8.0.4b
Tender Notice June 2017 : DID KuchingTender Notice June 2017 : DID Kuching

DID Kuching - June  2017
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
DID/TN/08-05/17
Download PDF 
Cadangan Membina Parit Monsun Di Lorong 3, Jalan Batu Kawa, Bahagian Kuching, Sarawak. 12.00 noon, 05/07/2017
CLOSED
2
DID/TN/D/116-06/17
Download PDF 
Cadangan Membersih dan Melebarkan Sistem Perparitan Di Kawasan Di Antara Persimpangan Bau-Lundu dan Pekan Lundu, Kuching Division, Sarawak  12.00 noon, 12/07/2017
CLOSED
3
DID/TN/D/117-06/17
Download PDF 
Cadangan Menaiktaraf Sistem Saliran Di Kampung Annah Rais, Bahagian Kuching, Sarawak  12.00 noon, 12/07/2017
CLOSED
 4  JPS/P/SK/S/01/2017
Download PDF

Cadangan Membina Dan Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan  Dan Saliran  Serta Kerja-Kerja  Lain Yang Berkaitan  Di Skim  Pengairan Tanjung Purun, Lundu, Bahagian Kuching, Sarawak

 12.00 noon, 31/07/2017
CLOSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/08-05/17
Title Cadangan Membina Parit Monsun Di Lorong 3, Jalan Batu Kawa, Bahagian Kuching, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching  from 15/06/2017  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ Class D, Head IV Sub-Head 4(a) and
 (ii )  The contractor shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB)


Document Fee RM50.00
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  5  July  2017 (CLOSED)
Date of Advertising 10 June 2017 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/116-06/17
Title Cadangan Membersih dan Melebarkan Sistem Perparitan Di Kawasan Di Antara Persimpangan Bau-Lundu dan Pekan Lundu, Kuching Division, Sarawak. .
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching, Pejabat Wilayah Samarahan, Lot 9334, Jalan Dato’ Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan  from 14/06/2017  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ Class D or E, Head I Sub-Head 3(a) (ii) & Head IV Sub-Head 1(a) and
 (ii )  The contractor shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB)


Document Fee RM50.00
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12  July  2017 (CLOSED)
Date of Advertising 10 June 2017 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/117-06/17
Title Cadangan Menaiktaraf Sistem Saliran Di Kampung Annah Rais, Bahagian Kuching, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching, Pejabat Wilayah Samarahan, Lot 9334, Jalan Dato’ Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan  from 14/06/2017  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

 ( i )  UPKJ Class D, Head IV Sub-Head 4(a) and
 (ii )  The contractor shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB)


Document Fee RM50.00
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12  July  2017 (CLOSED)
Date of Advertising 10 June 2017 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 

Tender Number JPS/P/SK/S/01/2017
Title CADANGAN MEMBINA DAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR PENGAIRAN  DAN SALIRAN  SERTA KERJA-KERJA  LAIN YANG BERKAITAN  DI SKIM  PENGAIRAN TANJUNG PURUN, LUNDU, BAHAGIAN KUCHING, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching  from 07/07/2017  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification Berdaftar dengan CIDBMemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Dan Sijil Taraf Bumiputera               yang masih sah.Gred: G6 Kategori CEPengkhususan CE21
                ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK & STB) yang masih sah.Kelas B Kepala IVSub-Kepala 2(a)

 

Document Fee RM310.00
Document Deposit RM-
Site Visit: 

Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 7 Julai 2017.  Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul:

Pejabat Daerah Lundu. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau

UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/STB/UPKJ,

ASAL dan 1 SALINAN
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Monday  31  July  2017
Date of Advertising 1 July 2017 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian 

back to top