Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 25 Jun 2018
Version 8.0.4b
Quotation Notice June/July 2017: DID HeadquatersQuotation Notice June/July 2017: DID Headquaters

DID HEADQUATERS QUOTATION NOTICE FOR JUNE/JULY  2017
Tel. No. : 082-243241 Fax No.082-426400

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING

(1)

JPS(SH)/SK/HSA/1/17

Pelaksanaan Kerja-kerja Penyiasatan Tanah Untuk Program Memperkasa Data Dan Rangkaian Hidrologi Nasional (RHN)- Fasa 1 Di Negeri Sarawak.


Berdaftar dengan CIDB: Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK) dan Sijil Taraf Bumiputera (PKK)yang masih sah.

Gred:G1 , Kategori CE Pengkhususan CE12

 ATAU

 Berdaftar dengan UPKJ Sarawak: Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (UPKJ) yang masih sah.

Kelas: F, Kepala:I , Sub-Kepala:5(a)

28.06.2017

13.07.2017

Closing Time:12.00
noon

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Dokumen Sebutharga diambil pada waktu pejabat

Taraf Bumiputera

Peti Sebutharga di

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas


CLOSED

(2)

JPS(SH)/P/SK/PAPT/02/2017

Kerja-kerja Penyiasatan Tanah Untuk Projek Pembinaan Benteng, Jalan Raya Dan Sistem Saliran Dengan Tidal Gates Di Dalam Kawasan Pembangunan Halal Hab, Tanjung Manis, Bahagian Mukah, Sarawak
(Pakej 1).


Berdaftar dengan CIDB: Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK) yang masih sah.

Gred:G2 , Kategori CE Pengkhususan CE12

 ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak: Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah.

Kelas: E atau EX, Kepala:I , Sub-Kepala:5(a)

28.06.2017

13.07.2017 

Closing Time:12.00
noon

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Dokumen Sebutharga diambil pada waktu pejabat

Terbuka

 

Peti Sebutharga Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA) di Pejabat RECODA, Tingkat 2, Bangunan Dewan Undangan Negeri Lama, Petra Jaya


CLOSED

(3)

DID/BPM/Q/1/2017

The Supply And Delivery of One (1) Unit Inflatable Boat Complete With Outboard Engine To DID, Kota Samarahan Mechanical Workshop.


Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) Bekalan dan Perkhidmatan di bawah Kategori C, Kepala VI,

Sub-Kepala 7(a) atau Kategori C, Kepala II,

Sub-Kepala 2(a) yang masih sah.

04.07.2017

18.07.2017

Closing Time:12.00
noon

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Dokumen Sebutharga diambil pada waktu pejabat


Sebutharga terbuka.

CLOSED

(4)


DID/BPM/Q/2/2017


The Supply And Delivery of Two (2) Units 15 HP Outboard Engine Complete With Accessories To DID, Kota Samarahan Mechanical Workshop.


Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) Bekalan dan Perkhidmatan di bawah Kategori C, Kepala II,

Sub-Kepala 2(a) yang masih sah.

04.07.2017

18.07.2017

Closing Time:12.00
noon

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Dokumen Sebutharga diambil pada waktu pejabat

Sebutharga terbuka.

CLOSED

(5)

DID/BPM/Q/3/2017

The Supply And Delivery of One (1) Unit 21 Feet Speed Boat and One (1) Unit of Outboard Engine To DID, Kota Samarahan Mechanical Workshop.


Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) Bekalan dan Perkhidmatan di bawah Kategori C, Kepala VI,

Sub-Kepala 7(b) atau Kategori C, Kepala II,

Sub-Kepala 2(a) yang masih sah.

04.07.2017

18.07.2017

Closing Time:12.00
noon

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Dokumen Sebutharga diambil pada waktu pejabat

Sebutharga terbuka.

CLOSED