Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 21 Sep 2018
Version 8.1.1a
Quotation Notice September 2017: DID HeadquatersQuotation Notice September 2017: DID Headquaters


QUOTATION NOTICES FOR THE MONTH OF SEPTEMBER - DID HEADQUATERS
Tel. No. : 082 - 243241  Fax No. 082 - 426400

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

PLACE REMARKS

CALLING

CLOSING

1


JPS(SH)/P/SK/PT/1/17

Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Projek Pengawalan Hakisan Panti Di Kampung Kuala Hilir Oya, Bahagian Mukah, Sarawak.


Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  serta Sijil Taraf Bumiputera (PKK)

Grade: G1 (Category CE)

Pengkhususan:  CE12

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan Sijil Taraf Bumiputera (UPK) yang masih sah.

Kelas F, Kepala I, Sub-Kepala 5(a)

25.09.2017

Dokumen Sebutharga dapat diambil mulai pada 25.09.2017 semasa waktu pejabat
09.10.2017
(Monday)
(before 1200 noon)

Peti Sebutharga

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching


Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

CLOSED
2


JPS(SH)/P/SK/PT/2/17

Kerja-kerja Penyiasatan Tanah Untuk Projek Pengawalan Hakisan Pantai di Kampung Batu 1, Kuala baram, Bahagian Miri, Sarawak


Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah

Grade: G2 (Category CE)

Pengkhususan:  CE12

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ)  yang masih sah.

Kelas E atau EX, Kepala I, Sub-Kepala 5(a)

25.09.2017

Dokumen Sebutharga dapat diambil mulai pada 25.09.2017 semasa waktu pejabat
09.10.2017
(Monday)
(before 1200 noon)

Peti Sebutharga

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching CLOSED
3 JPS(SH)/Q/PB/3/17

Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Bagi Rancangan Memulihkan Koridor Sungai (RMKS) Batang Balingian di Kampung Pulat Balingian, Lembangan Batang Balingian, Bahagian Mukah, Sarawak

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (PKK)  yang masih sah

Grade: G1 (Category CE)

Pengkhususan:  CE12

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor, Juruperunding (UPKJ) dan Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.

Kelas F, Kepala I, Sub-Kepala 5(a)

28.09.2017 09.10.2017
(Monday)
(before 1200 noon)

Peti Sebutharga

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

 

 

dokumen Sebutharga dapat diambil mulai pada 28 September 2017 semasa waktu pejabat.

CLOSED

Taraf Bumiputera