Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 26 Jun 2018
Version 8.0.4b
Tender Notice June 2015 : Samarahan Div Tender Notice June 2015 : Samarahan Div

DID SARAWAK ( SAMARAHAN DIV ) :  JUNE 2015
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/BBI/04/2015
Download PDF
Proposed Construction and Completion of Gravel Farm Road At Kampung Engkeroh, Serian, Samarahan Division, Sarawak 12.00 noon, 04/06/2015
CLOSED
2 JPS/P/SK/BBI/05/2015
Download PDF
  Projek Membaikpulih  Ban Perimeter Di Skim Saliran Sebangan Bajong  Blok F,Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 04/06/2015
CLOSED

 

 

 

 

Tender Number JPS/P/SK/BBI/04/2015
Title Proposed Construction and Completion of Gravel Farm Road At Kampung Engkeroh, Serian, Samarahan Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching from 14/05/2015
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB, Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  yang masih sah.
Gred: G3 Kategori CE 
Pengkhususan CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ, Class D, Head III Sub-Head 1(d)

 

Document Fee RM120.00
Document Deposit RM-
Site Visit: (Mandatory) Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 14 Mei 2015 Masa : 08:30 Pagi. Tempat Berkumpul JPS Bahagian Kuching/Samarahan,  Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN. Tel: 082-662135
Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender
Completed Documents to be sent to: Cawangan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Thursday 04th June 2015 ( CLOSED )
Date of Advertising 7th May  2015 Thursday  The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top

 

 

 

Tender Number JPS/P/SK/BBI/05/2015
Title Proposed Construction and Completion of GravelFarm Road At Kampung Pulau Piranuk, Serian, Samarahan Division,Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching from 14/05/2015
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB, Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  yang masih sah.
Gred: G4 Kategori CE Pengkhususan CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ, Class BX or C,  Head III Sub-Head 1(d)

Document Fee RM130.00 
Document Deposit RM-
Site Visit: (Mandatory) Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 14 Mei 2015 Masa : 08:30 Pagi. Tempat Berkumpul JPS Bahagian Kuching/Samarahan,  Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN. Tel: 082-662135
Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender
Completed Documents to be sent to:
Cawangan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching


Closing Date 12.00 noon, Thursday 04th June 2015 ( CLOSED )
Date of Advertising 7th May  2015 Thursday  The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top