Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 20 Jun 2018
Version 8.0.4b
Tender Notice March 2016 : Kuching Div.Tender Notice March 2016 : Kuching Div.

DID SARAWAK ( KUCHING DIV ) :  MARCH 2016
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/BBI/01/2016
Download PDF
MENAIKTARAF JALAN  KPG. SIMPANG RIAM, LUNDU, BAHAGIAN  KUCHING, SARAWAK 12.00 noon
31/03/2016

CLOSEDTender Number JPS/P/SK/BBI/01/2016
Title MENAIKTARAF JALAN  KPG. SIMPANG RIAM, LUNDU, BAHAGIAN  KUCHING, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,Jalan Tun Abang Haji Openg,  93626 Kuching, Sarawak from 10/03/2016 - 31/03/2016
Category of Classification TARAF: BUMIPUTERA

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PPK), Sijil Perolehan  Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.
Gred: G3 Kategori CE Pengkhususan CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak. 
Memegang Perakuan UPKJ, CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. 
Kelas D Kepala III Sub-Kepala  1(d)
Document Fee RM150.00  
atas nama Kerajaan Negeri Sarawak(wang pos/Wang kiriman pos/draf bank)
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 10 Mac 2016 Masa : 08:30 Pagi. Tempat Berkumpul: Bilik Mesyuarat Utama, JPS Sarawak, Tkt 10, Wisma Saberkas, Kuching. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil PerolehanKerja Kerajaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Akses Ke Tapak Bina Dgn Pacuan 4 Roda sahaja.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,Jalan Tun Abang Haji Openg, 
93626 Kuching, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  31 March 2016 ( CLOSED )
Date of Advertising 3 March 2016 Thursday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

Back to top