Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 19 Apr 2018
Version 8.0.4b
Tender Notice For August 2016 : Sarikei DivisionTender Notice For August 2016 : Sarikei Division
 
DID SARAWAK ( DID SARIKEI ) - AUGUST 2016
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/BBI/06/2016
Download PDF
PROJEK MENAIKTARAF JALAN LADANG PEKEBUN KECIL DI WONG KEREDAT, ULU ENTABAI, JULAU, BAHAGIAN SARIKEI, SARAWAK
12.00 noon, 08/09/2016
CLOSED

 

 

 

Tender Number

Tender Number
JPS/P/SK/BBI/06/2016
Title PROJEK MENAIKTARAF JALAN LADANG PEKEBUN  KECIL  DI WONG  KEREDAT, ULU ENTABAI, JULAU, BAHAGIAN  SARIKEI, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak from 18/08/2016 - 08/09/2016 on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

( i )  Berdaftar dengan CIDB:
       Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan  Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
       Gred: G3 Kategori CE Pengkhususan CE21 

 atau

(ii )  Berdaftar dengan UPKJ Sarawak :
       Memegang Perakuan UPKJ, CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
       Kelas D, Kepala III Sub-Kepala 1(d)

 

Document Fee RM120.00 
Document Deposit RM- 
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 17 Ogos 2016 Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Bahagian Sarikei, Jalan Kapur, 96100 Sarikei, Sarawak. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan dibenarkan mengemukakan tender. 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak
Closing Date 12.00 noon, Thursday  08 September 2016 (CLOSED)
Date of Advertising 11 August 2016 Thursday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top