Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 25 Jun 2018
Version 8.0.4b
Tender Notice For August 2016 : Kuching DivisionTender Notice For August 2016 : Kuching Division

DID SARAWAK -  AUGUST 2016 (DID KUCHING)
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/P/SK/SG/03/2016
Download PDF
Proposed Riverbank Protection and Beautification Works For Rancangan Memulihkan Koridor Sungai (RMKS), Batang Kayan Di Pekan Lundu, Lembangan Batang Kayan, Bahagian Kuching, Sarawak (Phase 1A) 12.00 noon,
01/09/2016

CLOSED
2 JPS/P/SK/BBI/07/2016
Download PDF
Projek Membina dan Menyiapkan Jalan Ladang Pekebun Kecil di Kampung Serabang-Telok Melano, Sematan, Lundu, Bahagian Kuching, Sarawak 12.00 noon,
08/09/2016

CLOSED
3 DID/TN/02-08/16
Download PDF
Proposed Upgrading Works At Pueh Irrigation Scheme, Sematan, Kuching Division, Sarawak
12.00 noon,
21/09/2016

CLOSED
4 DID/TN/03-08/16
Download PDF
Proposed Upgrading Works At Sekuduk Chupak Irrigation Scheme, Kuching Division, Sarawak 12.00 noon,
21/09/2016

CLOSED
5 JPS/P/SK/S/01/2016
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Pembersihan dan Perataan Tanah di Kawasan Petak Padi Di Skim Pengairan Tanjung Purun, Daerah Lundu, Bahagian Kuching, Sarawak 12.00 noon,
27/09/2016

CLOSED

 

 

 

Tender Number


JPS/P/SK/SG/03/2016
Title PROPOSED RIVERBANK PROTECTION AND BEAUTIFICATION WORKS FOR RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS), BATANG KAYAN DI  PEKAN LUNDU, LEMBANGAN BATANG  KAYAN, BAHAGIAN  KUCHING, SARAWAK (PHASE 1A)
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak from 10/08/2016 - 01/09/2016 on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

( i )  Berdaftar dengan CIDB:
       Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan  Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
       Gred: G6 Kategori CE Pengkhususan CE21 

                    atau

(ii )  Berdaftar dengan UPKJ Sarawak :
       Memegang Perakuan UPKJ, CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
       Kelas B, Kepala I Sub-Kepala 3a(i)


Document Fee RM160.00 
Document Deposit RM- 
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 10 Ogos 2016 Masa : 10:00 Pagi. Tempat Berkumpul: Existing Lundu Waterfront. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan dibenarkan mengemukakan tender. 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak
Closing Date 12.00 noon, Thursday  01 September 2016 (CLOSED)
Date of Advertising 04 August 2016 Thursday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top

 

 

 

Tender Number


JPS/P/SK/BBI/07/2016
Title PROJEK MEMBINA DAN MENYIAPKAN JALAN LADANG PEKEBUN KECIL DI KAMPUNG SERABANG – TELOK MELANO, SEMATAN, LUNDU, BAHAGIAN KUCHING, SARAWAK
 
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak from 18/08/2016 - 08/09/2016 on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan :

( i )  Berdaftar dengan CIDB:
       Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan  Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
       Gred: G4 Kategori CE Pengkhususan CE21 

                    atau

(ii )  Berdaftar dengan UPKJ Sarawak :
       Memegang Perakuan UPKJ, CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
       Kelas BX atau C, Kepala III Sub-Kepala 1(d)


Document Fee RM130.00 
Document Deposit RM- 
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 18 Ogos 2016 Masa : 08:30 Pagi. Tempat Berkumpul: Jeti, Pekan Sematan, Lundu. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Akses  Ke Tapak Bina dengan bot & motosikal sahaja. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan dibenarkan mengemukakan tender. 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak
Closing Date 12.00 noon, Thursday  08 September 2016 (CLOSED)
Date of Advertising 11 August 2016 Thursday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top

 

 

Tender Number


DID/TN/02-08/16
Title Proposed Upgrading Works At Pueh Irrigation Scheme, Sematan, Kuching Division, Sarawak. 
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak from 01/09/2016 - 21/09/2016 on payment of the document fee and Deposit before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan : UPKJ Sarawak

Kelas  C, Kepala IV Sub-Kepala 2(a) and 
The Contractors shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB).


Document Fee RM100.00 
Document Deposit RM300.00
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 September 2016 (CLOSED)
Date of Advertising 27 August 2016 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/The Utusan sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number


DID/TN/03-08/16
Title Proposed Upgrading Works At Sekuduk Chupak Irrigation Scheme, Kuching Division, Sarawak. 
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak from 01/09/2016 - 21/09/2016 on payment of the document fee and Deposit before the closing date.
Category of Classification
Berdaftar dengan : UPKJ Sarawak

Kelas  BX or C, Kepala IV Sub-Kepala 2(a) and 
The Contractors shall have a valid Certificate Company Registration with  Construction Industry Development Board (CIDB).


Document Fee RM100.00 
Document Deposit RM300.00
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 September 2016 (CLOSED)
Date of Advertising 27 August 2016 Saturday   The New Sarawak Tribune /International Times/The Utusan sarawak

back to top

 

 

 

Tender Numbert


JPS/P/SK/S/01/2016
Title CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PERATAAN TANAH  DI  KAWASAN PETAK PADI  DI  SKIM PENGAIRAN 
TANJUNG PURUN, DAERAH  LUNDU, BAHAGIAN  KUCHING, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak from 05/09/2016 - 27/09/2016 on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification Taraf: Terbuka

( i )  Berdaftar dengan CIDB:
       Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor & Sijil Perolehan  Kerja Kerajaan  yang masih sah.
       Gred: G4 Kategori CE Pengkhususan CE 36 

                    atau

(ii )  Berdaftar dengan UPKJ Sarawak :
       Memegang Perakuan UPKJ dan CIDB yang masih sah.
       Kelas BX atau C, Kepala III Sub-Kepala 1(a) & 1(b)

Document Fee RM110.00 
Document Deposit RM- 
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 05 September 2016 Masa : 11:00 Pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Daerah Lundu. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Hanya Kontraktor yang menghadiri Lawatan Tapak dibenarkan mengemukakan tender. 
Tel: 082-662135
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Sarawak,Tingkat 10, Wisma Saberkas,  Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  27 September 2016  (CLOSED)
Date of Advertising 30 August 2016 Tuesday   The New Sarawak Tribune /International Times/Berita Harian

back to top