Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 25 Jun 2018
Version 8.0.4b
Quotation Notice For September 2016 : DID LimbangQuotation Notice For September 2016 : DID Limbang

DID LIMBANG DIVISION QUOTATION NOTICE FOR SEPTEMBER 2016
Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang

Tel. No. : 085 - 211070      Fax No. : 085 - 214287

ITEM

 QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION 

DURATION

DATE

PLACE

REMARKS

CALLING

CLOSE

1

DID/5D/CON/02/B(14-2016)

MEMBINA JALAN SIMEN KAMPUNG PENGALIH, LAWAS, BAHAGIAN LIMBANG, SARAWAK.

( Jalan Perhubungan Desa )

Berdaftar dengan
CIDB
Memegang
Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred: G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01
atau CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ
Kelas: F
Kepala: I
Sub-kepala: 1
ATAU
Kepala : III
Sub-Kepala: 3(b)
(Bertaraf Bumiputera)

-

19.09.2016

27.09.2016
Closing Time
1200 noon

JPS LIMBANG

CLOSED
2 DID/5D/CON/02/B(15-2016)

NAIKTARAF JALAN KPG.PA PUTI, DAERAH LAWAS, BAHAGIAN LIMBANG, SARAWAK

( Jalan Perhubungan Desa )


Berdaftar dengan
CIDB
Memegang
Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred: G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01
atau CE21 atau CE36

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ
Kelas: F
Kepala: I
Sub-kepala: 1
ATAU
Kepala: III
Sub-kepala:1(d)
ATAU
Kepala: IV
Sub-kepala: 1(b)
(Bertaraf Bumiputera)

-

19.09.2016

27.09.2016

Closing Time
1200 noon

JPS LIMBANG

CLOSED
3 DID/5D/CON/02/B(16-2016)

NAIKTARAF JALAN LADANG ( SAWAH PADI ) KAMPUNG LONG TUAN, TRUSAN, DAERAH LAWAS, BAHAGIAN LIMBANG, SARAWAK

( Jalan Perhubungan Desa )


Berdaftar dengan
CIDB
Memegang
Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred: G1 Kategori CE
Pengkhususan CE01
atau CE21 atau CE36

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ
Kelas: F
Kepala: I
Sub-kepala: 1
ATAU
Kepala :III
Sub-Kepala:1(d)
ATAU
Kepala: IV
Sub-kepala: 1(b)
(Bertaraf Bumiputera)

 

19.09.2016

27.09.2016
Closing Time
1200 noon

JPS LIMBANG CLOSED
4
DID/5D/CON/02/B(17-2016)

MEMBINA JALAN SIMEN KPG.LONG SEBATU, DAERAH LAWAS, BAHAGIAN LIMBANG, SARAWAK

( Jalan Perhubungan Desa )


Berdaftar dengan
CIDB
Memegang
Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred: G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01
atau CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ
Kelas: F
Kepala: I
Sub-kepala: 1
ATAU
Kepala : III
Sub-Kepala: 3(b)
(Bertaraf Bumiputera)

-

22.09.2016

30.09.2016
Closing Time
1200 noon
JPS LIMBANG CLOSED
5
DID/5D/CON/02/B(18-2016)

BINA BARU JALAN KAMPUNG DARI TANG LIPI KE LONG TALIS A DAN LONG TALIS B, DAERAH LAWAS, BAHAGIAN LIMBANG,SARAWAK

( Jalan Perhubungan Desa )

Berdaftar dengan
CIDB
Memegang
Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred: G1
Kategori CE
Pengkhususan CE01
atau CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ
Kelas: F
Kepala: I
Sub-kepala: 1
ATAU
Kepala : III
Sub-Kepala: 3(b)
(Bertaraf Bumiputera)

- 22.09.2016 30.09.2016
Closing Time
1200 noon
JPS LIMBANG CANCELLED