Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 20 Jun 2018
Version 8.0.4b
Quotation Notice November 2016: DID BetongQuotation Notice November 2016: DID Betong

DID BETONG DIVISION QUOTATION NOTICE FOR NOVEMBER 2016
BLOK C ARAS BAWAH KOMPLEKS
KERAJAAN NEGERI
,JALAN SPINE 95700,
BETONG DIVISION

Tel. No. : 083 - 471610      Fax No. : 083 - 472546

ITEM

 QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION 

DURATION

DATE

PLACE

REMARKS

CALLING

CLOSE

1


JPS11D/QS/2016/94

KERJA – KERJA MEMBERSIH DAN MELEBAR HULU SUNGAI SEBULIN BELADIN, BAHAGIAN BETONG.

Berdaftar dengan;

(i) UPKJ Kelas F
- Kepala IV, Sub-Kepala 1

(ii) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) daripada LPIPM     ( CIDB)

- Kategori CE

-

07.11.2016

14.11.2016
Closing Time
1200 noon

JPS BETONG

CLOSED
2


JPS11D/QS/2016/95


KERJA-KERJA MEMBERSIH DAN MELUASKAN PARIT DI PROJEK KECIL JPS KAMPUNG TG. ASSAM, BAHAGIAN BETONG.
Berdaftar dengan;

(i) UPKJ Kelas F
- Kepala IV, Sub-Kepala 1(b)

(ii) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) daripada LPIPM     ( CIDB)
- Kategori CE


         
-

07.11.2016

14.11.2016
Closing Time
1200 noon

JPS BETONG

CLOSED
3

JPS11D/QS/2016/96


CLEARING AND DESILTING WORK OF DRAIN AT KAMPUNG PENGGAN, SPAOH, BAHAGIAN BETONG
Berdaftar dengan;

(i) UPKJ Kelas F
- Kepala IV, Sub-Kepala 1(b)

(ii) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) daripada LPIPM     ( CIDB)
- Kategori CE


-

07.11.2016

14.11.2016
Closing Time
1200 noon

JPS BETONG

CLOSED
4 JPS11D/QS/2016/97

PROPOSED UPGRADING OF INFRASTRUCTURE AT BETONG FLOOD MITIGATION PROJECT, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK

Berdaftar dengan;

LPIPM ( CIDB)

(i) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
- G1
- Kategori ME
- Pengkhususan E06

 
ATAU

(ii) UPKJ Kelas F/EX
- Kepala VIIA, Sub Kepala I & II

(iii) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) daripada LPIPM     ( CIDB)
- Kategori CE


-

07.11.2016

14.11.2016
Closing Time
1200 noon

JPS BETONG

CLOSED