Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 20 Jul 2018
Version 8.0.4b
Quotation Notice For Jun 2018: DID BintuluQuotation Notice For Jun 2018: DID Bintulu

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR JUN 2018
JALAN TUN AHMAD ZAIDI, 97000 BINTULU
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING

1


DID9D/600/3/1/2018(F)

Projek Jalan Ladang Pekebun Kecil (JLPK) Persendirian Di Rh. Amin, Tatau

Kontraktor –kontraktor tempatan Bintulu yang ingin menyertai sebut harga hendaklah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau PKK, STB dan Sijil Unit Pendaftaran Kerja dan Juruperunding (UPKJ)

Kelas : EX atau E
Kepala : III
Sub-kepala : 1(d)
ATAU
Gred : G2
Kategori : CE21
Status: Bumiputera
19.06.2018
28.06.2018
Closing Time
12.00 noon
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
CLOSED

2

DID9D/600/4/1/2018(F)

Projek Jalan Ladang Pekebun Kecil (JLPK) Persendirian Di Rh. Edi, Tatau


Kontraktor –kontraktor tempatan Bintulu yang ingin menyertai sebut harga hendaklah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau PKK, STB dan Sijil Unit Pendaftaran Kerja dan Juruperunding (UPKJ)

Kelas : F
Kepala : III
Sub-kepala : 1(d)
ATAU
Gred : G1
Kategori : CE21
Status: Bumiputera
19.06.2018 28.06.2018
Closing Time
12.00 noon
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
CLOSED
3

DID9D/600/5/1/2018

Proposed Clearing & Desilting Drain For Perimeter Drain & Internal Drain Works At Paya Selabak Block A & B Drainage Scheme, Bintulu Division, Sarawak

Kontraktor –kontraktor tempatan Bintulu yang ingin menyertai Sebutharga ini hendaklah berdaftar dengan UPKJ Class F, Kepala IV, Sub-Kepala 1(b) ,Sijil Asal Pengiktirafan Bumiputra  dan Surat perwakilan kuasa. 19.06.2018 28.06.2018
Closing Time
12.00 noon
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
CLOSED
4

DID9D/600/6/1/2018

Proposed Clearing & Desilting Drain For Internal Drain Works At Sarupai Drainage Scheme, Bintulu Division, Sarawak

Kontraktor –kontraktor tempatan Bintulu yang ingin menyertai Sebutharga ini hendaklah berdaftar dengan UPKJ Class F, Kepala IV, Sub-Kepala 1(b) ,Sijil Asal Pengiktirafan Bumiputra  dan Surat perwakilan kuasa. 19.06.2018 28.06.2018
Closing Time
12.00 noon
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
CLOSED