Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 21 Nov 2018
Version 8.1.2
Quotation Notice For May 2018: DID SarikeiQuotation Notice For May 2018: DID Sarikei

DID SARIKEI DIVISION QUOTATION NOTICE FOR MAY 2018
JALAN KAPUR, 96100 SARIKEI
Tel. No. : 084-652186       Fax No. : 084-652186

ITEM

 QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DOCUMENT FEE
(RM)

DATE

REMARKS

CALLING

CLOSE

1


JPS/SK1/SQ/2018/29

PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN DI PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN BAHAGIAN SARIKEI, SARAWAK

Kelas C, Kepala VI, Sub-Kepala   6(a), (b)

10.00

02.05.2018

11.05.2018
Closing Time
12.00 noon

CLOSED