Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 21 Nov 2018
Version 8.1.2
Tender Notice May 2018: DID BetongTender Notice May 2018: DID Betong

 
ID SARAWAK - May  2018
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/P/SK/BBI/01/2018
Download PDF
NAIKTARAF JALAN LADANG PERKEBUN KECIL DI KAMPUNG BUNGIN, SPAOH, 
BAHAGIAN BETONG, SARAWAK.
12.00 noon, 05/06/2018
CLOSED 
Tender Number JPS/P/SK/BBI/01/2018
Title NAIKTARAF JALAN LADANG PERKEBUN KECIL DI KAMPUNG BUNGIN, SPAOH, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching from 08/05/2018 - 05/06/2018  on payment of the document fee before the closing date.
Category of Classification Taraf: BUMIPUTERA

Berdaftar dengan CIDB Memegang PPK, SPKK Dan STB  yang masih sah. Gred: G3 Kategori CE Pengkhususan CE21

atau

Berdaftar dengan UPKJ Memegang PPK, UPKJ, Dan Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah. Kelas D Kepala III Sub-Kepala 1(d)


Document Fee RM100.00 
dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang / Wang  Pos  yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak /Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada : 07 Mei 2018 Masa : 11.00 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Bahagian Betong. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penamadalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/STB/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching 
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  05 Jun  2018
Date of Advertising 1 May 2018 Tuesday   The New Sarawak Tribune /Berita Harian

back to top