Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 20 Jul 2018
Version 8.0.4b
Quotation Notice For July 2018 : DID BetongQuotation Notice For July 2018 : DID Betong

DID BETONG DIVISION QUOTATION NOTICE FOR MARCH 2018

BLOK C ARAS BAWAH KOMPLEKS

KERAJAAN NEGERI,JALAN SPINE 95700, BETONG DIVISION

Tel. No. : 083-471610    Fax No. : 083-472546

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING

1

JPS11D/QS/2018/17

NAIKTARAF JALAN AT JLPK KAMPUNG BUNGIN BAHAGIAN BETONG

Berdaftar dengan

CIDB Sarawak
Memegang Perakuan, CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Gred : G1
CIDB : CE21 atau CE36

ATAU
Memegang Perakuan,
Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : III
SUB-KEPALA : 1(d)

02.07.2018 (ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat
09.07.2018

Closing Time

1200 noon

JPS BETONG
CLOSED

Yuran : RM25.00
2
JPS11D/QS/2018/18

KERJA-KERJA PEMULIHARAAN SUNGAI JERAI DEBAK, BAHAGIAN BETONG

Berdaftar dengan

UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : IV
SUB-KEPALA : 1(a)

02.07.2018
(ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat
09.07.2018

Closing Time

1200 noon

JPS BETONG
CLOSED

Yuran : RM25.00
3
JPS11D/QS/2018/19

KERJA-KERJA PEMULIHARAAN SUNGAI UNDAI PUSA, BAHAGIAN BETONG

Berdaftar dengan

UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : IV
SUB-KEPALA : 1(a)

02.07.2018 (ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat
09.07.2018

Closing Time

1200 noon

JPS BETONG
CLOSED

Yuran : RM25.00
4 JPS11D/QS/2018/20

KERJA-KERJA PEMULIHARAAN SUNGAI DEBAK KAWASAN SURI BAROH BAHAGIAN BETONG
Berdaftar dengan

UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : IV
Sub-KEPALA : 1(a)

02.07.2018 (ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat
09.07.2018

Closing Time

1200 noon
JPS BETONG CLOSED

Yuran : RM25.00
5 JPS11D/QS/2018/21

CONSTRUCTION OF 1500MM DIAMETER HDPE BALANCING CULVERT AT KAMPUNG JALAN KILANG SAGO PUSA
Berdaftar dengan

UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : IV
SUB-KEPALA : 1(b)


02.07.2018 (ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat
09.07.2018

Closing Time

1200 noon
JPS BETONG CLOSED

Yuran : RM25.00
6 JPS11D/QS/2018/22

KERJA-KERJA MEMBERSIH DAN MELUASKAN PARIT DI SKIM SALIRAN TERKAWAL LUBOK NIBONG,BAHAGIAN BETONG
Berdaftar dengan

UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : IV
SUB-KEPALA : 1(b)


02.07.2018
(ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat
09.07.2018

Closing Time

1200 noon
JPS BETONG CLOSED

Yuran : RM25.00
7 JPS11D/QS/2018/23

KERJA-KERJA MEMBERSIH DAN MELUASKAN PARIT DI SKIM SALIRAN TERKAWAL TG.SEBEKUT, BAHAGIAN BETONG
Berdaftar dengan

UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : IV
SUB-KEPALA : 1(b)

02.07.2018 (ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat 09.07.2018

Closing Time

1200 noon
JPS BETONG CLOSED

Yuran : RM25.00
8 JPS11D/QS/2018/24

KERJA-KERJA MEMBERSIH DAN MELUASKAN PARIT DI SKIM SALIRAN PAGAN, BAHAGIAN BETONG
Berdaftar dengan

UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : IV
SUB-KEPALA : 1(b)

02.07.2018 (ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat 09.07.2018

Closing Time

1200 noon
JPS BETONG CLOSED

Yuran : RM25.00
9 JPS11D/QS/2018/25

KERJA-KERJA MEMBERSIH DAN MELUASKAN PARIT DI SKIM SG. SEBELAK PACKAGE A, BAHAGIAN BETONG
Berdaftar dengan

UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : IV
SUB-KEPALA : 1(b)
02.07.2018 (ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat 09.07.2018

Closing Time

1200 noon
JPS BETONG CLOSED

Yuran : RM25.00
10 JPS11D/QS/2018/26

KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN BAN DI SKIM SALIRAN TERKAWAL LUBOK NIBONG, BAHAGIAN BETONG
Berdaftar dengan

UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

KELAS : F
KEPALA : III
SUB-KEPALA : 1(d)
02.07.2018 (ISNIN) sehingga 09.07.2018 (ISNIN) waktu pejabat 09.07.2018

Closing Time

1200 noon
JPS BETONG CLOSED

Yuran : RM25.00